Uslovi korišćenja

Pravo korištenja sajta za online kupovinu imaju svi građani sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Korišćenjem ovog web sajta, prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca i firme STREAM DOO, koja je vlasnik ovog web sajta.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu firme STREAM DOO i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu naših poslovnih partnera te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.