Garancije

Garancije na prodatu i isporučenu robu važe u okvirima garancije svakog proizvođaća.